+420 604 777 744

Dovážíme automobily nejvyšší kvality a se zárukou na původ vozidla

Počet aut v databázi:
30
Úvodní stránka > Pojištění vozů

Pojištění vozů

Na přání Vám zprostředkujeme povinné pojištění (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel), havarijní pojištění včetně libovolných připojištění přímo u nás. Pojištění je možné na naší prodejně uzavřít s těmito pojišťovnami:

Povinné ručení

Konkurenční prostředí vede k výrazným rozdílům mezi nabídkami zákonného pojištění vozidel od jednotlivých pojišťoven, které se snaží každým rokem překládat výhodnější nabídky.

Nabídky povinného ručení se liší:

 • v ceně pojistného
 • výši limitu pojistného plnění
 • rozsahem základní nabídky
 • rozsahem asistenčních služeb
 • v nabídce doplňkových pojištění
 • v nabídce a výši bonusů a slev

Cena pojistného zákonného pojištění vozidel se odvíjí od objemu motoru, roku výroby, výkonu vozidla, druhu vozidla. Pojišťovny také přihlíží k věku a trvalému pobytu pojištěnému.

Minimální limit pojistného plnění je definován v zákoně o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla ve výši 35 mil. Kč pro škody na zdraví, majetku a ušlém zisku. Pojišťovny nabízí varianty povinného ručení až do výše 100 mil. Kč.

Základní rozsah u zákonného pojištění vozidel kryje škody na zdraví či usmrcením, na majetku a na ušlém zisku. Některé pojišťovny do základní nabídky zahrnují i právní ochranu pojištěného. Pojišťovna Kooperativa má v základní nabídce dokonce obsaženo i živelní pojištění.

Havarijní pojištení

Havarijní pojištění je určeno k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte.

Při dopravní nehodě slouží havarijní pojištění ke krytí škod na vlastním automobilu. V případě zavinění druhou osobou je škoda hrazena z povinného ručení viníka. Plnění tedy nelze uplatnit ze svého havarijního pojištění, ale dojde k vyplacení náhrady z pojistné smlouvy povinného ručení osoby, která Vám způsobila škodu na vozidle.

Základní rizika havarijního pojištění

V podstatě existují čtyři rizika proti kterým se můžete pojistit.:

 • havárie
 • krádež
 • zničení či poškození živlem
 • zásah cizí osoby (vandalismus)

Pojišťovny nabízejí různé kombinace uvedených rizik a klient se může rozhodnout, proti kterým se chce pojistit. Jednotlivá rizika lze uzavírat buď jako komplexní pojištění tzv. Allrisk (havárie, živel, odcizení), a nebo v kombinaci (havárie + živel) nebo (odcizení + živel).

Připojištění k havarijnímu pojištění
 

Kromě základních existují i další vedlejší rizika, která je možné připojistit:

 • čelní sklo
 • zavazadla a věcí osobní potřeby
 • úraz přepravovaných osob
 • mimořádná výbava
 • náklady spojené s náhradním vozidlem

Výše pojistného

U havarijního pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, důležitější je kvalita pojištění. Ta se odvíjí od limitů plnění, které pojišťovna v případě pojistné události poskytne, kvality asistenčních služeb a rychlosti likvidace. Výše pojistného není odvislá jen od typu vozidla, jeho pořizovací ceny, ale ovlivňuje ji i mnoho dalších faktorů.

 • typ a značka vozidla
 • pořizovací cena vozidla
 • stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné)
 • zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní)
 • zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné)
 • bydliště majitele vozidla (region)
 • frekvence platby
 • bezeškodní průběh předchozího pojištění

Kombinace havarijního pojištění a povinného ručení

Většina pojišťoven, které nabízejí povinné ručení, nabízí havarijní pojištění jako doplněk k pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla za zvýhodněných podmínek. Je proto výhodné pořizovat obě pojištění současně a zvážit možnost jejich sjednání u jedné pojišťovny. Uzavřením havarijního pojištění spolu s povinným ručením získáte nejen slevu na toto pojištění, ale lepší asistenční služby a další výhody.

Prodloužená záruka na vůz

Dále nabízíme k zakoupeným vozům prodlouženou záruku u společností CARGARANT a CarGarantie. Mezi základní výhody těchto pojištění patří:

 • zbavení rizika s nečekanými výdaji za opravu vozidla
 • závady na vozidle budou odstraněny bezplatně
 • záruka je platná na celém území Evropy

 

Najděte si vysněný vůz

Poptávka po voze